VÒNG BI NJ 219 - PBC VÒNG BI NJ 219 - PBC

VÒNG BI NJ 219 - PBC

  • 95mm
  • 170mm
  • 32mm
  • 2,94kg
  • Vòng bi PBC
  • Vòng bi đũa
  • Vui lòng liên hệ
  • 0934 17 69 69
  • VÒNG BI NJ 219 - PBC. Chủng loại: Vòng bi đũa do hãng Vòng bi PBC. Liên hệ ngay với chúng tôi để có giá tốt.

Bản vẽ vòng bi nj 219
Bản vẽ vòng bi nj 219

Bản vẽ vòng bi nj 219
Bản vẽ vòng bi nj 219

Chúng tôi là nhà nhập khẩu và phân phối vòng bi công nghiệp của nhiều hãng nổi tiếng trên thế giới như: FAG, INA, TIMKEN, SKF, NSK, NTN, KOYO, ASAHI, IKO, EZO, KG, DYZV, cũng như máy móc thiết bị và phụ tùng như phốt Nok, AMD, dây curoa Optibel, Bando, Misuboshi cho một số ngành công nghiệp nặng tại thị trường Việt Nam.

Vòng bi cùng hãng

VÒNG BI 32317

VÒNG BI 32317

  • Hãng SX: Vòng bi PBC
  • Kích thước: 85*180*63,5
  • Chủng loại: Vòng bi côn
VÒNG BI 30320

VÒNG BI 30320

  • Hãng SX: Vòng bi PBC
  • Kích thước: 100*215*51,5
  • Chủng loại: Vòng bi côn
VÒNG BI 16006

VÒNG BI 16006

  • Hãng SX: Vòng bi PBC
  • Kích thước: 30*55*9
  • Chủng loại: Vòng bi tròn 1 dãy
VÒNG BI 2310

VÒNG BI 2310

  • Hãng SX: Vòng bi PBC
  • Kích thước: 50*110*40
  • Chủng loại: Vòng bi tròn 2 dãy
VÒNG BI 6316ZZ

VÒNG BI 6316ZZ

  • Hãng SX: Vòng bi PBC
  • Kích thước: 80*170*39
  • Chủng loại: Vòng bi tròn 1 dãy
VÒNG BI NJ 2222 EM

VÒNG BI NJ 2222 EM

  • Hãng SX: Vòng bi PBC
  • Kích thước: 110*200*53
  • Chủng loại: Vòng bi đũa
VÒNG BI NU 2213

VÒNG BI NU 2213

  • Hãng SX: Vòng bi PBC
  • Kích thước: 65*120*31
  • Chủng loại: Vòng bi đũa
VÒNG BI 23148

VÒNG BI 23148

  • Hãng SX: Vòng bi PBC
  • Kích thước: 240*400*128
  • Chủng loại: Vòng bi cà na
VÒNG BI 6209 2RS

VÒNG BI 6209 2RS

  • Hãng SX: Vòng bi PBC
  • Kích thước: 45*85*19
  • Chủng loại: Vòng bi tròn 1 dãy

Vòng bi cùng chủng loại

VÒNG BI NJ 2319EM1C3

VÒNG BI NJ 2319EM1C3

  • Hãng SX: Vòng bi FAG
  • Kích thước: 95*200*67
  • Chủng loại: Vòng bi đũa
VÒNG BI NU 2209 W

VÒNG BI NU 2209 W

  • Hãng SX: Vòng bi NSK
  • Kích thước: 45*85*23
  • Chủng loại: Vòng bi đũa
VÒNG BI NJ 213W

VÒNG BI NJ 213W

  • Hãng SX: Vòng bi NSK
  • Kích thước: 65*120*23
  • Chủng loại: Vòng bi đũa
VÒNG BI NJ 205

VÒNG BI NJ 205

  • Hãng SX: Vòng bi KOYO
  • Kích thước: 25*52*15
  • Chủng loại: Vòng bi đũa
VÒNG BI NU 328

VÒNG BI NU 328

  • Hãng SX: Vòng bi KOYO
  • Kích thước: 140*300*62
  • Chủng loại: Vòng bi đũa
VÒNG BI NJ 410

VÒNG BI NJ 410

  • Hãng SX: Vòng bi KOYO
  • Kích thước: 50*130*31
  • Chủng loại: Vòng bi đũa
VÒNG BI SL 183017A

VÒNG BI SL 183017A

  • Hãng SX: Vòng bi INA
  • Kích thước: 85*130*34
  • Chủng loại: Vòng bi đũa
VÒNG BI NJ 209 EW

VÒNG BI NJ 209 EW

  • Hãng SX: Vòng bi NSK
  • Kích thước: 45*85*19
  • Chủng loại: Vòng bi đũa
VÒNG BI NU2220E TVP2

VÒNG BI NU2220E TVP2

  • Hãng SX: Vòng bi FAG
  • Kích thước: 100*180*46
  • Chủng loại: Vòng bi đũa